Behandling

Inkontinens är ett stort problem hos många människor, men det finns många olika behandlingar för det. Allt ifrån egen träning till operationer.


Trängningsinkontinens – blåsträning är effektivt

behandla inkontinens

Behandling med blåsträning innebär att du successivt ökar tiden mellan toalettbesöken.

Vid trängningsinkontinens hjälper det ofta med att blåsträna. Men även elstimulering och akupunktur kan hjälpa.

Vid förstorad prostata, hos män, hjälps besvären ofta med läkemedel mot godartad prostataförstoring. Man kan även få läkemedel som lugnar ner aktiviteten i blåsan och därmed minskas trängningarna.

Det är viktigt att gå till källan av problemet för att därefter kunna ge rätt behandling mot trängningsinkontinensen.

Behandling genom blåsträning innebär att man successivt ökar tiden mellan toalettbesöken. På så vis kan man lära kroppen att förlänga intervallerna och hålla emot trängningarna. Det är viktigt att följa en urinmätningslista vid blåsträning för att lättare hålla koll på alla toalettbesök och läckage.

Ansträngningsinkontinens

Ansträngningsinkontinens som orsakats av operation i bäckenbotten eller förlossning kan tränas bort med hjälp av bäckenbottenträning. Denna typ av träning och hur det går till kan man få hjälp med av en sjukgymnast eller uroterapeut.

För att denna behandling ska ge bästa möjliga effekt är det viktigt att man tränar bäckenbotten några gånger dagligen under fyra till sex månader.

Överrinningsinkontinens

Överrinningsinkontinens kan bero på att urinblåsan inte kan tömma sig. Om det är så kan man behöva tömma blåsan med hjälp av en slang som förs in genom urinröret till blåsan. En så kallas kateter. Om överrinningsinkontinensen skulle bero på förstorad prostata kan katetern ibland behöva sitta kvar tills man kan bli opererad.

Det anses däremot i vissa fall vara allt för riskfyllt att operera bort prostatan till exempel på grund av andra sjukdomar. Om detta är fallet får katetern sitta kvar för att med jämna mellanrum bytas ut. Skulle överrinningsinkontinensen bero på att man fått en neurologisk skada är det inte helt ovanligt att man själv får lära sig hur man tömmer urinblåsan via katetern.

Elektrostimulering

Som komplement eller alternativ till läkemedel mot tränings- och ansträngningsinkontinens kan man genomföra en behandling med elektrostimulering och akupunktur. Denna form av behandling tar mellan 2-3 månader.

Elektrostimulering går till på det vis att man skickar elektriska impulser genom elektroder som förs in i slidan eller analt. De elektriska impulserna stimulerar sedan nerverna i bäckenbotten som kan göra det möjligt att kontrollera blåsfunktionen.

Läkemedel

Som behandling mot trängningar finns det vissa läkemedel. Man ger då kvinnan en lokal behandling av låga halter med östrogener i slidan, som kan hjälpa till att förbättra besvär som sveda och trängningar.

Operation

Ansträngningsinkontinens kan behandlas med operation om man försökt med bäckenbottenträning utan resultat. Med en operation återställs läget för urinröret i förhållande till blygdbenet. Det är en okomplicerad operation som utförs med lokalbedövning. Innan man opereras får man tala med en gynekolog som man tillsammans går igenom tidigare sjukdomar och tillstånd med. I vissa fall kan det nämligen föreligga risker med en operation.

Övrigt

Vid inkontinens kan man även använda speciella bindor och skydd som anpassas efter storlek och mängden läckage.