Inkontinens hos män

Män drabbas inte lika ofta av inkontinens, men efter 75 års ålder är det lika vanligt som hos kvinnor. Tänk dock på att inkontinens kan vara ett symptom på en prostatasjukdom. Sök därför alltid läkarvård vid inkontinens.


inkontinens män

Trängningsinkontinens hos män är ett vanligt symptom på prostatasjukdomar, sten i urinblåsan, tumör eller godartad prostataförstoring.

Prostatakörtel sluter tätt

Inkontinens är inte lika vanligt hos män som hos kvinnor. Detta beror på att du som man har ett längre urinrör samt att du har en prostatakörtel runt urinröret. Prostatakörtel sluter tätt runt omkring urinröret.

Män har också en starkare bäckenbotten än kvinnor.

Med åldern får dock fler och fler män inkontinens, och vid 75 års ålder är det lika vanligt hos män som hos kvinnor.

Prostatasjukdom är en vanlig orsak

En orsak till att du som man får inkontinens är en prostataförstoring eller att du har gjort ett kirurgiskt ingrepp i eller kring prostatan. Därför är det viktigt att du undersöker dig vid inkontinens för att utesluta andra sjukdomar.

Träningsinkontinens

Om du plötsligt känner dig så pass kissnödig att du inte hinner springa till toaletten, trots att mängden urin inte är så stor, så kan du ha trängningsinkontinens. Ett annat symptom på trängningsinkontinens är om du behöver kissa mycket oftare än förut.

Trängningsinkontinens hos män är ett vanligt symptom på prostatasjukdomar, sten i urinblåsan, tumör eller godartad prostataförstoring.

Överrinningsinkontinens

Om du har en överfylld urinblåsa som läcker lite hela tiden så har du överrinningsinkontinens. Detta är vanligt hos män som har förändringar i prostatan.

Andra orsaker till inkontinens

Inkontinens kan bero på en neurologisk sjukdom såsom MS, demens eller Parkinson. Även stroke kan göra att du får inkontinensproblem.

Behandling

Sök läkarvård för att kontrollera att allt står rätt till. Om du har en förstorad prostata så kan läkemedel lugna ner blåsan och minska besvären.

Om du har trängningskontinens kan detta behandlas med blåsträning. Alltså att träna blåsan på att inte kissa för ofta.

Beror urinläckaget på överrinningsinkontinens görs det i många fall en prostataoperation.