Hjälp-app vid urinläckage nu för både män och kvinnor

Forskare vid Umeå universitet har vidareutvecklat en app för kvinnor med ansträngningsinkontinens, för att även hjälpa män med besvär efter prostatacancer.


Den första versionen av appen, Tät, riktade sig till kvinnor med besvär i form av urinläckage. Nu lanseras appen Tät III för män som genomgått prostatacanceroperation.

Urinläckage är vanligast bland kvinnor, 1 av 4 kvinnor har besvär och den vanligaste typen är ansträngningsinkontinens. De största riskfaktorerna är graviditet och förlossning.

Bland män ökar risken för urinläckage efter 75 års ålder och en riskfaktor är prostatacanceroperation. För de flesta går besvären över en tid efter operation men 1 av 5 har fortfarande problem efter ett år. Urinläckage kan också orsakas av förstorad prostata vilket behöver utredas.

Bäckenbottenträning: en rekommenderad åtgärd

Bäckenbottenträning rekommenderas för att minska besvär och minska risk att de blir långvariga och bör implementeras inför och efter prostataoperation.

Den nya appen kommer efter önskemål från användare av den första appen. Män som använt Tät-appen för kvinnor har tyckt att den fungerar men önskade en anpassad version för deras problem.

Nu ska appen utvärderas för att se om den ger önskad effekt för den nya målgruppen.

– Vi vill nu i en första studie undersöka om appen kan underlätta bäckenbottenträning för män som ska eller har genomgått en prostatacanceroperation. Med anonyma enkäter i appen vill vi samla in synpunkter på funktion, innehåll och användarvänlighet, både från användare och från vården, säger Eva Samuelsson, forskningsledare bakom appen vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.