Innovation & Forskning

Hjälp-app vid urinläckage nu för både män och kvinnor

Forskare vid Umeå universitet har vidareutvecklat en app för kvinnor med ansträngningsinkontinens, för att även hjälpa män med besvär efter prostatacancer.

Vid inkontinens finns bara en effektiv behandling

En omfattande studie av svenska forskare på inkontinens visar dåliga resultat för alla behandlingar utom en. Det kan ses som en ekonomisk förlust men framförallt påverkar det äldre patienters livskvalitet, menar forskare bakom studien.